Tailor-made ontwikkelen - Moorland Investments BV

Tailor-made ontwikkelen

Naast het beheren van onze huidige portefeuille is onze dochteronderneming Lobevis Vastgoed BV gespecialiseerd in het tailor-made ontwikkelen van nieuwe bedrijfshuisvesting. Op basis van een huurovereenkomst en een programma van eisen ontwikkelen en realiseren wij in nauwe samenspraak met onze huurders c.q. opdrachtgevers een gebouw. Dit betekent dat de gebruiker vooraf exact weet waar hij aan toe is.

Risico's tijdens het ontwikkelings- en bouwtraject worden door ons uit handen genomen. Aangezien wij uiteindelijk als belegger van het gerealiseerde vastgoed op treden is het ook voor ons van belang dat het gerealiseerde vastgoed van hoogstaande kwaliteit is.

Lobevis fungeert gedurende het gehele traject als enig aanspreekpunt, waardoor haar relatie c.q. de toekomstige gebruiker van het vastgoed zich geheel kan blijven concentreren op de core business.

Tijd en dus kosten worden bespaard doordat Lobevis nauwlettend de uitgezette lijnen controleert. Daarnaast wordt ook door het wegvallen van diverse overbodige partijen het nodige voordeel behaald. Op deze wijze hebben wij afgelopen jaren vele objecten ontwikkeld, zowel in de nieuwbouw- als in de renovatiesfeer.

Onze relaties kunnen vertrouwen op de beste prijs/kwaliteitverhouding. Er wordt rekening gehouden met de gewenste efficiency, de vereiste commerciële uitstraling en de eventuele verdere randvoorwaarden die relaties voorleggen. Door de binnen onze organisatie aanwezige kennis en knowhow van de vastgoedmarkt weet Lobevis als geen ander, deze eisen en wensen te vertalen in een gebouw dat, bij beschikbaar komen in de toekomst, gemakkelijk kan worden ingezet voor andere functies. Hierdoor blijft de waarde van de oorspronkelijke investering voor een belangrijk deel behouden. Een hoge restwaarde impliceert een beperkte afschrijving en daarmee lagere huurprijs.

Indien onze relatie in verband met voor hem gerealiseerde nieuwbouw een bestaand eigen gebouw zal verlaten, wordt veelal in samenspraak met Lobevis een exit strategie voor het betreffende gebouw gerealiseerd. Organisaties verkrijgen op deze wijze 100% zekerheid over hun toekomstige huisvestingslasten alsmede de afwikkeling van het nog op de balans aanwezige vastgoed.

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden en wenst u geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs te maken? Belt u dan gerust tel 036 - 744 13 00 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Vraag of opmerking