Over ons - Moorland Investments BV

Home  »  Over ons

Over ons

Moorland Investments BV

Opgericht op 8 maart 1990 heeft de besloten vennootschap de volgende doelstelling:

  • het verlenen van adviezen, het sluiten van advies-, consultancy en (interim) managementovereenkomsten;
  • verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende zaken en andere goederen;
  • doen van investeringen en beleggen van de middelen van de vennootschap in onroerende zaken, effecten en andere vermogensbestanddelen. Al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en besturen van andere ondernemingen;
  • uitoefening van een handelsonderneming in paarden, het fokken en dresseren van paarden en het verlenen van paardenlogies;
  • voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen;
  • het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.

Met als vestigingsplaats Almere heeft de onderneming gekozen om haar beleggingsbeleid aangaande het onroerend goed landelijk te doen plaatsvinden. In het kader van de risicospreiding is het beleid erop gericht onroerend goed te verwerven van een minimale grootte van 1.000 m2 oplopend tot ca. 5.000 m2 b.v.o. De wijze waarop geïnvesteerd wordt, kan zowel direct zijn als ook middels CV's of andere constructies. Een van de doelstellingen is een langjarige en proactieve relatie op te bouwen met de gebruikers van het onroerend goed dat wij bezitten.

Naast het beleggen in onroerend goed heeft Moorland Investments nog een aantal deelnemingen.

In het kader van de projectontwikkeling in bedrijfsmatig onroerend goed hebben wij o.a. een samenwerking (50% belang) met Lobevis Vastgoed BV, eveneens een landelijk opererende ontwikkelingsmaatschappij.

Om onze jonge en dynamische onderneming verder onder de aandacht te brengen van potentiële gegadigden van de producten zoals wij deze in de markt zetten, hebben wij gekozen voor gerichte sponsoring in de paardensport. Onder de handelsnaam van Moorland Stables worden activiteiten ontwikkeld met betrekking tot de dressuursport in Nederland.